Home

Na Internetu je velice těžké nalézt informace nebo nabídku spolupráce týkající se specificky křesťanského koučování v České Republice. Křesťanským koučováním je myšleno koučování s aktivním začleněním křesťanského pohledu na svět. Tato specializace koučování je zaměřena na klienty křesťany – ty, kdo věří v Boha a víra je součástí jejich života. Je skoro záhadou, že se „vlna křesťanského koučování“, jak rozvoj této specializace koučování před lety nazval největší internetový knižní prodejce Amazon, dostala tak málo z USA do Evropy, a tím spíše do České Republiky. Svou roli v tom pravděpodobně sehrálo i nižší zastoupení křesťanů v celkové populaci ČR, oproti USA. Podle Českého Statistického Úřadu se v rámci sčítání obyvatelstva roce 2001 k náboženskému vyznání přihlásilo celkem 3,3 milionu lidí, což znamená téměř jednu třetinu z celkového počtu obyvatel (32,2%). Naproti tomu v USA se podle statistik z roku 2012 většina Američanů (73–76%) identifikuje s křesťanstvím a jen 15–20% nemá žádné náboženské vyznání. Jste na stránkách, které jsou zatím prvním pokusem o zaplnění mezery v oblasti křesťanské specializace v koučování.

Vítejte! Jsem velice rád, že jste zavítali na tyto stránky, věnované koučování a zvláště jeho specializaci, křesťanskému koučování. Kéž zde naleznete alespoň z části to, co hledáte…

Koučování? Křesťanské Koučování?

Mnoho lidí, nevyjímaje křesťanů a křesťanských vedoucích, užívá svého života mnohem méně, než mohou. Můžeme říci, že žijí “méně, než pro ně Bůh připravil”. Někdy dosahujeme méně než sami pokládáme za možné, dostáváme méně a jindy naopak dáváme jen velmi málo zpět. Možná to znáte… Opravdu máte ve svém životě dostatek času a prostoru na věci, na kterých Vám záleží? Máte životní sen, kde pouhé pomyšlení na něj Vás naplňuje velikou radostí, a přesto se k cíli jakoby stále nemůžete přiblížit? Narážíte na různé překážky, které Vám brání jít za tím, k čemu vás Bůh volá? Chcete změnit určitou oblast Vašeho života a stále se Vám to nedaří? Procházíte velkou změnou nebo vás taková změna čeká? Možná je neodmyslitelnou podstatou života změna a nic zde na Zemi není stálé. Tak i my se měníme, rozvíjíme a rosteme. My dokonce můžeme a máme růst… (Efeským 4:13)! Koučink se zaměřuje na pomoc lidem při dosahování jejich cílů a podporu při zavádění změn, které se člověk rozhodl realizovat. Koučování se zaměřuje na uvolňování skrytého potenciálu člověka a nacházení nových efektivních způsobů jednání, práce a života. Možná uvítáte trochu profesionální pomoci a podpory ve Vašem osobním rozvoji…

Pokud k sobě budeme upřímní, tak si asi většina z nás dovede představit, že bychom mohli být spokojenější v nějaké oblasti našeho života. Koučování pro Vás, křesťana může být pomocí, jak efektivněji dosahovat Vašich cílů, lépe odhalit Boží plán pro Váš život a jak do tohoto plánu můžete nově a naplno vstoupit. Vaše spolupráce s koučem, který je nejen odborníkem na proces koučování, ale přistupuje ke koučování z křesťanského pohledu na svět, Vám může pomoci otevřít možnosti, o kterých jste doposud vůbec nevěděli. Křesťanský kouč Vám bude průvodcem krajinou Vašeho vlastního života a podpoří Vás na Vaší cestě za jedinečným povoláním, naplněním a životem, který Vám Bůh, zde na Zemi nabízí.

Co je to koučování?

Jedna věc vyžaduje objasnění: Pokud si pod pojmem “kouč” náhodou představíte trenéra rozpáleného do ruda, jak řve při zápasu na sportovce co mají udělat, a jehož slovník často není využitelný před desátou hodinou, tak to přesně NENÍ koučování, o kterém zde mluvíme.

V Angličtině se termín coaching používá ve více obecném smyslu poskytování poučení, rad a instruování. V Evropě je rozdíl v termínu kouč a trenér trochu zřetelnější. Pro koučování se používá několik variant názvů: koučování, koučink, koučing, kaučing, kaučink, coaching (ale rozhodně ne GAUČINK).

Pokud bychom se ohlédli do historie, tak by slovo koučování (coaching) mohlo znamenat něco jako “Vzít pohodlně s sebou důležité lidi z místa, kde se nacházejí na místo, kde chtějí být”. Tato definice je z dávných dob, kdy kouč (coach) byl dopravním prostředkem – kočár, tažený koňmi, a cestování, ve srovnání s dnešní dobou, bylo zdlouhavé a docela vyčerpávající. Nemusíte se ničeho obávat, nejezdím kočárem a nemám ani koně…
Přesto je zde jistá paralela s uvedeným historickým významem. Tenkrát se přeci lidé chtěli rychle a efektivně přepravit z bodu A do bodu B. Naproti tomu dnes chce mnoho lidí dosáhnout cílů, vizí a snů ve svém osobním a pracovní životě. Přestože může být konkrétní představa každého člověka rozdílná, tak můžeme říci, že lidé chtějí být obvykle úspěšní, spokojení a šťastní. Současná společnost je velmi zaměřena na výkon, a proto lidé žijící v této společnosti potřebují požadované výsledky a výkon dodávat. Je možné s tím souhlasit, přesto si dovolím tvrdit, že i výkon a výsledky lidé dodávají především proto, aby se sami nakonec cítili úspěšní, spokojení a šťastní. Jak to máte vy, pokud se mohu zeptat? Do jaké míry jste spokojeni se svým osobním životem? Jak spokojeni jste ve svém zaměstnání nebo podnikání? Jak úspěšný jste jako otec? Jak šťastná jste jako matka? Které dávné sny jste odložili a přesto se do vaší mysli vracejí? Jaké změny toužíte realizovat, ale zatím je stále odkládáte? Co už jste chtěli dávno udělat, ale jakoby vám to stále proklouzávalo mezi prsty? V jaké oblasti jste uvízli, jako když loďka najede na mělčinu a nedaří se s ní pohnout tam ani zpět? Jak byste chtěli posunout svůj život, aby pro vás byl šťastnější? Jak vlastně vypadá ve vaší představě šťastný a spokojený život? Umíte si to představit…?

Jak křesťanský kouč pracuje?

Není nad vlastní zkušenost a kontakt člověka s člověkem, ale pokud jste doposud neměli příležitost spolupracovat s křesťanským koučem, tak zde jsou základní rysy přístupu, který Vám křesťanský kouč může nabídnout. Mnoho z uvedených přístupů a rysů je součástí koučování obecně, přesto jsou některé specifické pro specializaci křesťanské koučování.

Krátce shrnuto: Kouč pomáhá klientům se v různých oblastech jejich života posunout v před, směrem k vyšší spokojenosti, naplnění a smyslu:

 • vyjasňuje s klientem jeho vizi; rozpoznání a vyjádření, kam klient opravdu míří
 • podporuje klienta při identifikaci základních hodnot, které podporují jeho vizi
 • pomáhá při hledání zdrojů, které by klient mohl využít pro dosažení své vize
 • rozpracovává s klientem vizi do postupně zvládnutelných cílů a kroků
 • pomáhá klientovi udržet jeho vizi a podporuje klienta na cestě za touto vizí
 • provází klienta “vyplňováním mezery” mezi tím, kde se klient dnes nachází a kde chce být, kam ho Bůh volá
 • klient tak postupně překonává tuto mezeru a vstupuje do života dle svého vyššího poslání, povolání a naplnění

Když se pak podíváme z blízka:

 • kouč je Vám plně k dispozici a zaměřuje se na Vaše potřeby, růst a rozvoj
 • klade otázky, při kterých se Vám otevírají nové perspektivy porozumění sobě i druhým
 • pomáhá Vám vidět jasněji a docenit, co se Vám daří, co umíte a v čem jste dobří
 • opírá společnou práci o vaše přesvědčení a vaše chápání role křesťanské víry (nikoliv své)
 • má nástroje, které Vám pomohou objasnit, co je pro vás důležité a na čem chcete pracovat
 • je tu, aby Vás podporoval a provázel, nikoli napravoval nebo káral
 • pomáhá pomocí koučování, neprovádí pastoraci, vyučování, evangelizaci, nehledá učedníky…
 • dává vám prostor být sami sebou, vyjádřit v bezpečí své nejniternější záležitosti a pracovat na nich
 • vede společný rozhovor tak, abyste měli prostor objevovat nové a pojmenovávat neznámé
 • sdílí s Vámi Vaše obavy, překážky, nejistotu, útoky a dává Vám podporu při hledání naděje, řešení
 • posiluje Vaše uvědomění, sebereflexi a rozvoj poznání sebe sama
 • je připraven s Vámi vaše věci přinést před Boha ve společné modlitbě
 • zaměřuje Vaši pozornost na možnosti, zdroje a řešení, přestože možná zrovna procházíte náročnou situací
 • pokládá neobvyklé otázky, které Vás vedou k hledání Božího povolání právě pro Váš život
 • věří ve Vaše schopnosti, Bohem daná obdarování a pomáhá Vám je rozvinout
 • umožňuje Vám vidět sebe, druhé i události v širším kontextu, pohledem z jiného úhlu
 • pomáhá Vám rozhodnout se, pokud máte k dispozici více různých možností (rozhodnutí je přesto na Vás)
 • dívá se na svět a na život pohledem, který Vám v rámci spolupráce pomůže snadněji projít těžkým obdobím, konfliktem, krizí nebo obdobím životních zkoušek
 • nabízí prostor, čas a pomoc, jak začít aktivně vést svůj život a nebýt jen řízen okolím nebo okolnostmi
 • disponuje nástroji, jak Vám pomoci se podívat na svůj život a případně jej pozměnit, rozvinout, obnovit rovnováhu a žít radostněji
 • je Vaším průvodcem i podporou na cestě růstu a změn, které si Vy sami zvolíte
 • vede Vás k odpovědnosti za Vaše rozhodnutí a přesto je na Vaší straně
 • nabízí profesionální vztah a pomoc, která je zaměřena výhradně na Vaše potřeby
 • sdílí s Vámi důvěrné prostředí, kde můžete svobodně mluvit o svých životních výzvách a hledat společně cestu dál
 • s koučem můžete bez obavy z kritiky rozmýšlet a testovat nové možnosti, varianty a řešení
 • nabízí zkušenost s procesem dosahování změn, cílů, růstu, rozvoje a následování vlastního povolání
 • jemně Vás pobízí a podporuje v práci i na důležitých a náročných tématech Vašeho života
 • přestože neví všechno a nemá na vše odpověď, tak s Vámi nadšeně hledá řešení, které považujete Vy za nejlepší
 • podporuje Vás ve vašem rozhodnutí jít dál, učinit odvážný krok, vstoupit do něčeho nového
 • poskytne osobní podporu ve chvílích, kdy testujete své dosavadní limity a překračujete zónu komfortu
 • sám je křesťan, ale především člověk žijící na téhle Zemi, podobně jako Vy
 • stále vrací odpovědnost za Váš život do Vašich rukou… je na Vás, jak Bohem daný život zde na Zemi prožijete!

 

Jak se liší křesťanské koučování od jiného koučování?

Křesťanské koučování je v základních rysech a přístupech shodné s obecným psychologickým koučováním (i v sekulární koučování existuje mnoho různých specializací a směrů), které se již více než tři desetiletí využívá k rozvoji vysokých manažerů společností, vedoucích pracovníků, odborníků, sportovců, pracovníků a v poslední době potenciálně každého, kdo chce efektivně uskutečnit pozitivní změny ve svém životě a dosáhnout svých cílů. Z určitého pohledu by měl každý profesionální kouč, bez ohledu na své přesvědčení, víru nebo světonázor, být schopen pracovat s klientem, který věří v Boha a jeho přesvědčení respektovat a nezpochybňovat. V tom lze spatřovat požadavek na etický výkon profese kouče. Hlavní výhoda křesťanského kouče pro věřícího klienta je v tom, že se kouč orientuje v křesťanské víře a sdílí s klientem v tomto konkrétním aspektu podobný (nikoli shodný!) pohled. Společně totiž sdílí svou víru v Boha, víru v Ježíše Krista, základní křesťanské hodnoty a poselství Bible. Křesťanský kouč tak má, na základě vhledu do oblasti křesťanské víry, možnost lépe oslovit jedinečné části klientova života, které souvisí s jeho vírou, životem s Bohem, službou nebo Božím povoláním. Křesťanský kouč nejen bezpodmínečně přijímá Vaši víru a přesvědčení, ale navíc tyto součásti Vašeho života aktivně zapojuje jako pomoc a podporu v procesu koučování, na vaší cestě za hledáním života, který je v souladu s Božími principy. Znamená to například, že Vás kouč provede nejen procesem stanovováním cílů a následné práci na nich, ale současně, abyste své cíle a způsoby jejich dosažení vy sami prověřovali, zda jsou v souladu s Vaší vírou, Vaším přesvědčením a porozuměním Boží vůle pro Vás. Není neobvyklé, že se na začátku anebo na konci setkání klient společně s koučem modlí. Křesťanské koučování, jak je zde prezentováno je zcela nedominační. Není tedy rozhodující, zda jste členem určitého křesťanského společenství nebo jaké konkrétní denominace, církve, společnosti, organizace.
Křesťanské koučování je intenzivní osobní setkání člověka s člověkem za účelem pomoci a podpory, současně profesionální v nejlepším slova smyslu a především etické v kontextu jak křesťanských hodnot, tak i z pohledu profesních standardů kouče (viz. EPPOK – Etická Platforma Profesních Organizací Koučů). O etických standardech, kompetencích koučů a požadavcích na profesi kouče naleznete více informací na stránkách profesních organizacích: ČAKO, ICF a EMCC.

Více o křesťanském koučování

V celosvětovém měřítku je možné za specialistu na „Christian Coaching“, tj. křesťanské koučování označit například Dr. Gary Collinse, který již koncem osmdesátých let vydal několik titulů zabývajících se koučingem, přímo zahrnujícím křesťanský pohled na svět. Mezi současné nejznámější autory patří Tony Stoltzfus a jeho manuál “Leadership Coaching: The Disciplines, Skills, and Heart of a Coach” a také Linda Miller a její kniha “Coaching for Christian Leaders: A Practical Guide”. Zajímavým počinem je i kniha “The Coach Model for Christian Leaders”, kterou napsal Dr. Keith E. Webb. Především ze zde uvedených knih vycházím na i těchto stránkách. V zahraničí, především tedy v USA existuje mnoho různých organizací zabývajících se výcvikem a rozvojem křesťanských koučů a jejich vzájemné spolupráci. V České Republice zatím nemáme k dispozici překlad žádné z těchto knih a nepodařilo se mi nalézt ani organizaci nebo skupinu s tímto specifickým zaměřením. Možná jednou i u nás budou křesťanští koučové vzájemně spolupracovat na rozvoji své specializace v profesi koučování.

book Gary R. Collins - Christian Coaching   book Keith E. Webb - The COACH Model for christian leaders  book Linda J. Miller - Coaching for Christian Leaders - A Practical Guide  book Tony Stoltzfus - Leadership Coaching

V některých knihách a na Internetových stránkách zaměřených na křesťanské koučování je možné nalézt mnoho různých definic křesťanského koučování. Někteří autoři nebo koučové z USA se občas pokouší mezi sekulární (světské, obvykle humanistické) a křesťanské koučování klást dokonce určité nerovnítko. K takto vyhraněnému pohledu nenacházím žádné opodstatnění. Je faktem, že Křesťanské koučování vyrostlo ze sekulárního humanistického koučování. Je to do značné míry otázka osobního přesvědčení každého člověka a jedinečného přístupu kouče. Stojím za názorem, že kresťanské koučování je specializací obecného koučování, staví na sekulárním a mohu klidně říci i humanistickém koučování a je zaměřeno na specifické potřeby určité skupiny klientů. Tito klienti pojímají svůj život, rozvoj a naplňování svých cílů v kontextu křesťanské víry, poselství Bible a přítomnosti Boha, Ježíse Krista a Ducha Svatého v jejich životě. Křesťanské koučování s těmito aspekty klientova života aktivně pracuje. Na obrázku níže máte možnost vidět schématické naznačení rozdílu mezi sekulárním (světským) koučováním a křesťanským koučováním. V Křesťanském koučování klient i kouč počítají s působením Boha, skrze Ducha Svatého, v životě koučovaného a vzájemná spolupráce se tak stává do jisté míry trojstranným vztahem (inspirováno www.auscoaching.com.au).

Krestanske Koucovani a Sekularni Koucovani

 

Koučování je výzva i příležitost…

Jste připraveni se pohnout z místa, pracovat na sobě a třeba i nově uspořádat svůj život? Toužíte obnovit ztracenou rovnováhu? Chcete začít znovu tak, aby to důležité bylo na prvním místě? Toužíte objevit nebo následovat své povolání? Sníte o tom, že více rozvinete své schopnosti a obdarování? Možná nastal ten pravý čas (Kazatel 3:1). Je jistě více cest, jak toho dosáhnout. Mnoho věcí jste již nepochybně zvládli sami a bez větších obtíží. Na druhou stranu v životě nastávají situace, kdy profesionální pomoc a podpora druhého člověka přijde opravdu vhod. Možná právě kouč může být Vaším partnerem a průvodcem na cestě, na jejímž konci se Vaše záměry, povolání, služba a pozitivní změny mohou stát skutečností. Jste připraveni pracovat na svém rozvoji a něco pro sebe opravdu udělat? Představte si to: Když někam cestujete, máte také více možností, jak se do cíle dostat. Jistě je možné jít pěšky, na chůdách nebo jet třeba na koloběžce. Stejně tak si můžete přivolat TAXI a dostat se na místo mnohem rychleji a jednodušeji. Podobně to je i s koučováním – nemusíte ho nutně mít, ale můžete. Pokud chcete ve svém životě cestovat pohodlněji a rychleji, tak využijte úvodní schůzku s koučem ZDARMA, kde pomocí Telefonu nebo Skype můžete objevit, v čem by křesťanský kouč mohl být užitečný právě pro vás. Úvodní schůzka Vás nijak nezavazuje k další spolupráci. Jen Vy sami rozhodnete, jak a kudy zamíříte dál…

S úctou, Váš kouč


[Hledám křesťanského kouče] [Kouč křesťan] [Koučování pro křesťany] [Koučink/koučing pro křesťany] [Křesťanský kouč] [Křesťanské hodnoty v koučování] [Křesťanské koučování] [Křesťanský koučink/koučing] [Když Bůh je součástí koučování] [Koučování pro rozvoj křesťanů] [Online koučování] [Transformační koučování] [Životní koučování] [Kariérní koučování] [Transakční koučování] [Krátké koučování zaměřené na řešení] [Dlouhodobé systematické koučování] [Rozviňte to, co do Vás Bůh vložil] [I pomáhání může být na profesionální úrovni] [Udělejte si čas sami na sebe] [Hledám kouče] [Křesťan koučuje] [christiancoaching.cz] [Christian Coaching]